RSA токен за сигурност и ПИН код: Разяснения и инструкции за заявка, активиране, използване, промяна и изключване на опцията

RSA токенът за сигурност е най-сигурният начин да защитите сметката си.

Повече информация относно опциите за защита, които предлагаме, ще намерите тук.

Какво представлява RSA токенът за сигурност?

RSA токенът за сигурност представлява малко устройство, което може да се използва единствено със сметката ви, след като бъде активирано, и повишава сигурността на сметката, тъй като за влизане в нея се изисква двуфакторна идентификация.

Двуфакторната идентификация се базира на нещо, което знаете (вашата парола и ПИН код), и нещо, което притежавате (RSA токен за сигурност).

Ако токенът е активиран и се използва, всеки път, когато влизате в сметката си, трябва да въвеждате своята парола, ПИН кода и цифрите, показани на RSA токенa за сигурност. Тези цифри се променят на всеки 60 секунди. Това ви защитава от програми, записващи натисканите бутони, и не позволява неоторизиран достъп до сметката ви.

Как да заявя RSA токен за сигурност?

Ако се предлага в юрисдикцията, в която се намирате, можете да вземете RSA токен за сигурност от магазин Rewards. Влезте в своята сметка и отворете:

 • На компютър: Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Order RSA Security Token (Поръчай RSA токен за сигурност)
 • От мобилното приложение: Account (Сметка) → Login & Security (Влизане и защита) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Order RSA Security Token (Поръчай RSA токен за сигурност)
 • На уебсайта:
  Връзка с отдела за поддръжка

Ако тази опция не е достъпна, свържете се с нас и ще ви помогнем да поръчате RSA токен за сигурност.

След като заявите своя RSA токен за сигурност, трябва да го активирате и да включите опцията за използването му.

Как да активирам моя RSA токен и да създам ПИН код за него?

Влезте в сметката си и следвайте тези стъпки:

 • На уебсайта: Account (Сметка) → Settings (Настройки) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Activate RSA Security Token (Активирай RSA токен за сигурност)
 • На компютър: Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Activate RSA Security Token (Активирай RSA токен за сигурност)
 • От мобилното приложение: Account (Сметка) → Login & Security (Влизане и защита) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Activate RSA Security Token (Активирай RSA токен за сигурност)
 1. Следвайте инструкциите на екрана.
 2. Въведете серийния номер на RSA токена за сигурност в съответното поле и натиснете Next (Напред).
  • Серийният номер е на гърба на токена и се състои от девет цифри.
  • Той е отпечатан на стикер и гравиран върху самия токен.
 3. Прочетете обяснението за RSA кода и натиснете Next (Напред).
 4. Създайте четирицифрен ПИН код. Този ПИН код е първата част от RSA кода. След това натиснете Next (Напред).
 5. Въведете своя RSA код – това е четирицифреният ПИН код, създаден по-горе, следван от шестте цифри, които са изписани на екрана на RSA токена за сигурност в момента:
  • ПИН кодът на RSA токeна (вашият таен 4-цифрен PIN код) + кодът от токена (6-те цифри на екрана на токена) = RSA код за сигурност (10 цифри)
 6. След като въведете RSA кода, натиснете Next (Напред), за да активирате своя RSA токен за сигурност.

След като активирате RSA токенa за сигурност, трябва да включите опцията да се използва за влизане в сметката ви.

Как да включа опцията за използване на RSA токен за сигурност?

Влезте в сметката си и следвайте тези стъпки:

 • На уебсайта: Account (Сметка) → Settings (Настройки) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Enable RSA Security Token (Използвай RSA токен за сигурност)
 • На компютър: Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Enable RSA Security Token (Използвай RSA токен за сигурност)
  • Сложете отметка в квадратчето до Enable RSA Security Token (Използвай RSA токен за сигурност).
 • От мобилното приложение: Account (Сметка) → Login & Security (Влизане и защита) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Enable RSA Security Token (Използвай RSA токен за сигурност)

Въведете поисканата информацията в диалоговия прозорец. Това предотвратява възможността някой друг да включва или изключва без ваше позволение опциите за подобряване на сигурността на сметката.

Изчакайте потвърждение, че новите ви настройки за влизане са активни. Освен това ще получите имейл с потвърждение за промяната на настройките за влизане в сметката ви.

Мога ли да променя ПИН кода на моя RSA токен за сигурност?

Да. Влезте в сметката си и следвайте тези стъпки:

 • На уебсайта: Account (Сметка) → Settings (Настройки) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Activate RSA Security Token (Активирай RSA токен за сигурност)
 • На компютър: Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Activate RSA Security Token (Активирай RSA токен за сигурност)
 • От мобилното приложение: Account (Сметка) → Login & Security (Влизане и защита) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Activate RSA Security Token (Активирай RSA токен за сигурност)

След това въведете серийния номер, отпечатан на задната страна на токена, изберете нов ПИН код и натиснете Next (Напред).

Въведете RSA кода за сигурност, включващ новия ПИН код.

Изчакайте потвърждение, че сървърът е приел промените.

Как да изключа опцията за използване на RSA токен за сигурност?

За да изключите опцията за използване на RSA токен за сигурност, влезте в сметката си и отворете:

 • На уебсайта: Account (Сметка) → Settings (Настройки) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност) → Disable RSA Security Token (Изключи RSA токен за сигурност)
 • На компютър: Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → RSA Security Token (RSA токен за сигурност)
  • Махнете отметката от квадратчето Enable RSA Security Token (Използвай RSA токен за сигурност) и след това натиснете Apply (Приложи).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория